Flipped classroom

Flippa/vända upp och ner

Flippa_001

Metoden flipped classroom handlar om att flippa/byta plats på hur lärandet traditionellt sker. Istället för att eleven sitter i skolan och lyssna på läraren och därefter arbeta med material ensam hemma (som läxa) så ska man se en del av föreläsningen (i form av en film) i läxa innan lektionen. På lektionen ska eleverna fördjupa, tillämpa och använda det dem har blivit bekanta med i filmen och det görs bäst i klassrummet där eleverna kan jobba tillsammans och få stöd av läraren. Lärare tycker ofta att de har för lite tid till att tillämpa, diskutera, analysera och laborera med eleverna och genom att flytta ut delar av genomgångarna från klassrummet så får man mer tid till det.

Vad är flipped clasroom?

Flipped clasroom, flippa undervisning är en relativt ny metod som har utvecklats och förfinats i takt med teknikutveckling och forskning inom området. Jon Bergmann och Aaron Sams, två av pionjärerna inom flipped classroom har grundat Flipped Learning Networks som både erbjuder utbildning om flipped classroom och en mötesplats för lärare som arbetar med det (Flipped Learning Network 2018). Deras definition av vad flipped classroom är hittar du här.  Nedan kan du läsa Jan Hylens svenska översättning av den definition som även används i Sveriges kommuner och landstings rapport ”Bättre skolresultat med flippat lärande” som kom ut 2016.

”Flippat lärande är en pedagogisk metod där lärarens genomgångar eller föreläsningar med hjälp av förinspelade videor, flyttas från det tillfälle då klassen eller gruppen är samlad (gruppens lärandemiljö) till tillfällen då eleven arbetar på egen hand (individens lärandemiljö). Den tid som frigörs i klassrummet används till interaktiva övningar där läraren leder och stöttar eleverna när de på olika sätt aktivt arbetar med ämnesinnehållet”. (Hylen 2016, 8)


Det räcker inte med att bara göra en film man måste förändra hela sin undervisning.

Poängen med flippad undervisning är inte att eleverna får en film att se i läxan  utan varför de ska se genomgången hemma. Det är lättare att på egen hand lära sig fakta än att ta steget från fakta till förståelse och och tillämpning. De senare stegen kan man behöver mycket stöttning i. Det är då man behöver jobba ihop med klasskompisar och få guidning av sin lärare. Det är alltså det man ska använda mycket av lektionstiden till.

Benjamin Bloms taxonomi beskriver hur inlärning sker i flera steg. Först måste man lära sig grundläggande begrepp/regler osv. Därefter kommer förståelsen för dem. I nivå tre kan man tillämpa regeln/begreppen och använda dem när man förklara och diskuterar.
John Bergman (2016) beskriver hur man med hjälp av flippad undervisning får mer tid till för att jobba med de mittersta stegen i Blooms taxonomi.

flippad_blooms_taxonomi_002

Fördelarna med att flippa sin undervisning

  • Med flippat klassrum får man mer tid i klassrummet till att lära tillsammans, stötta dem som behöver extra hjälp, utmana de högpresterande och inte minst bygga relationer.
  • Alla elever har möjlighet att göra läxan på egen hand.
  • Interaktiva läxor gör att läraren kan följa och delvis stötta elever även när de gör sin läxa. Med hjälp av interaktiva verktyg som EDpuzzle, Vizia eller ScalableLearning kan läraren lägga till frågor i en film. Eleven måste svara på dem innan filmen fortsätter. Läraren kan lägga in feedback som direkt återkopplar till elevens svar med förklaringar. Läraren kan också gå in och kommentera öppna frågor enskilt till varje elev.
  • Med hjälp av interaktiva verktyg kan läraren arbeta mer formativt och följa upp det eleven gör hemma. Läraren vet vad eleverna kan och vad de tycker är svårt redan innan lektionen börjar. Lektionen kan då anpassas efter det och läraren kan ge extra stöd till de elever som behöver det.
  • I ett flippat klassrum hinner eleverna tänka. Man kan presentera en idé eller ett problem för eleverna i filmen som de ska fundera på tills lektionen då man diskuterar och löser problemet tillsammans.
  • En orsak som har blivit allt mer viktig för mig är att de elever som behöver det kan se filmen flera gånger och i sin egen takt (med möjlighet till översättning) vilket ger dem en mer likvärd möjlighet att komma förberedd till lektionen. Eftersom jag redan innan lektionen vet vilka som behöver mitt stöd och vilka frågor de har så kan jag hjälpa dem på ett bättre sätt.

    Det är många gånger jag skulle velat haft en knapp för att pausa och en för att spola tillbaka när jag har lyssnat på olika genomgångar. 

  • Forskning har visat stöd för att elever som får möjlighet att arbeta mer elevcentrerat istället för att lyssna på traditionella genomgångar i skolan lär sig mer. Du hittar länkar med exempel på forskning som visar detta längst ner på sidan.

Källhänvisning

Exempel som visar på fördelarna med att flippa undervisningen:

Relaterade inlägg

Har jag undervisat om det eller bara föreläst om det?

Att jag har gått igenom något för mina elever betyder inte att eleverna kan det. Det är en skrämmande tanke och det är ännu mer skrämmande att få bevisat för sig att eleverna faktiskt inte har förstått det jag just har förklarat.Som lärare blir man kanske frustrerad och tänker att ”det har vi ju gått…

5 svar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s