Whiteboard.fi – instruktioner och tips

Med Whiteboard.fi kan läraren ställer en fråga och eleverna skriver sina svar på sin dator/padda/mobil. Läraren ser samtliga elevers svar på sin enhet i realtid. Till skillnad från många liknande verktyg ser jag också elevernas namn kopplat till deras svar och man kan lätt rensa elevernas svar och ställa en ny fråga. I denna text beskriver jag steg för steg hur man använder verktyget och längst ner hittar ni pedagogiska tips om hur och när man kan använda verktyget som en pedagogisk resurs och tips på saker att tänka på.
Nu finns det även extra info för dig som arbetar med fjärrundervisning under rubriken ”Olika användningsområden” längre ner i texten.

Alla elever kan svara på din fråga, samtidigt 

Inga konton
Whiteboards.fi är det enklaste verktyget jag har sett på länge. Jag uppskattar verkligen att varken jag eller eleverna behöver logga in och jag behöver inte förbereda något i verktyget innan lektionen.

whiteboard.fiwhiteboardkälla

Så här gör man

Skapa ett klassrumwhiteboard_new_class_pil
Gå till whiteboards.fi och tryck på ”new class”. Döp klassen genom att ange ett namn. (Jag brukar skriva namnet på kursen eleverna läser eller ett namn som visar vad vi jobbar med på just den lektionen tex ”hinduism”.) När du har skrivit ett namn trycker du på ”create new class” längst ner till höger. Då får du upp en ruta där du kan se den kod som eleverna ska ange.

whiteboard_klasskod
whiteboard.fi-källa2
Hur eleverna loggar inwhiteboard mobil
Eleverna går till http://www.whiteboard.fi och trycker på ”join class” och skriver in koden. De kan också bara skriva in whiteboard.fi/koden i adressfältet i en webbläsare för att komma direkt till rätt sida.
Eleven får sedan upp en ruta där de ska skriva sitt namn (så du kan se vem som svarar vad) och sen är det klart. Eleverna får upp en personlig whiteboardruta på sin skärm och samtidigt kommer en bild av elevens ruta upp på lärarens sida och allt eleverna gör i rutan ser läraren i realtid likt bilden här under. För att se samtliga elevers svar behöver man scrolla upp och ner men ett bra tips är att zooma in storleken på sidan så att du kan se flera elevers svar på skärmen.
whiteboard-svar

Hur man skriver i whiteboard rutan
Pennan whiteboard_penna uppe i högra hörnet är markerad automatiskt. Med den markerad kan man skriva/rita korta svar med fingret eller musen. Längre svar är lättare att skriva med tangentbordet. whiteboard_skriva_svarTrycker på whiteboard_bokstäver för att byta till tangentbordet och tryck sedan i whiteboardrutan för att få en textruta att skriva i. Jag brukar be eleverna välja en lite större textstorlek om de skriver med tangentbordet så att det blir lättare att läsa deras svar. För att läraren ska se svaret måste eleven dubbelklicka vid sidan om textrutan så att ramen runt texten (som syns på bilden) försvinner.

OBS: Om man använder en mobil när man skriver kommer inte hela whiteboard rutan att synas på mobilens skärm om man inte roterar skärmen till liggande. 

Sudda
Om man skriver fel finns det tre sätt att ta bort texten. Enklaste sättet är att trycka på whiteboard_clear längst ner till vänster då försvinner allt man ritat/skrivit.
Om man bara vill ångrar det senaste man gjorde kan man trycka på pilen som pekar år vänster.whiteboard_pilar_001
Om man bara vill ta bort delar av texten kan man använda radergummit whiteboard_radergummi. Man markerar det till höger om pennan i menyfältet längst upp till vänster. Välj sedan största storleken för att det ska gå lite snabbare (där pilen längst upp på bilden här under visar).
whiteboard_sudda
Några bra funktioner för läraren.
Uppe i högra hörnet finns ett kugghjul där man hittar inställningar (se bild här under). Där kan man tömma innehållet på samtliga elevers whiteboards innan man ställer en ny fråga.
Om man vill visa elevernas svar utan att elevernas namn ska synas trycker man på ”hide names”. Det är bra om man vill kunna visa elevernas olika svar när man tex samlat in deras reflektioner eller förslag utan att det syns vem som har skrivit vad.
whiteboard_inställningar
När man inte vill använda verktyget längre kan man stänga klassrummet genom att trycka på ”close room”. Klassrummet avslutas annars automatiskt efter att det har varit inaktivt i 2 timmar.
Jag har ofta en padda med mig in i klassrummet och använder Whiteboard.fi på den. Då kan jag visa en PowerPoint eller annat från min skärm samtidigt som vi använder Whiteboard.fi.

I klassrummet
För att du ska kunna visa annat på din datorskärm och ändå se elevernas svar kan det vara bra att ha whiteboarden på en padda vid sidan om. Du kan också koppla två skärmar till din dator alternativt dator + projektor och ha inställningen ”utvidga skärm” så att du kan visa olika saker på de två olika skärmarna. Då kan du lätt följa vad eleverna gör och om du vill visa elevernas text kan du bara dra över fönstret till den skärm eleverna ser.

Olika användningsområden

Om man låter en av de elever som räcker upp handen svara på en fråga så får man bara veta den elevens svar. Med whiteboard.fi får man reda på alla elevers svar på frågan.  Verktyget kan användas till många olika saker med olika syften och man bör tänka igenom syftet innan man börjar använda verktyget. Här följer några exempel på användningsområden.

Fjärrundervisning
Istället för att använda chatten i det verktyg du använder för fjärrundervisning kan du använda whiteboarden för att snabbt få en överblick om alla elever har svarat och vad de skriver. De kan också skriva till dig utan att alla andra ser.
Eleverna kan ha whiteboarden uppe på sin dator men också logga in på den i mobilen så de snabbt kan skriva där.
Eleverna kan t.ex. skriva ett ”?” om de inte förstår på din genomgång.
Du kan också använda färgsignaler för att exempelvis se om eleverna förstår, hur de mår och hur tekniken, ljudet etc fungerar. Eleverna kan färga bakgrunden till sin whitboaard enkelt genom att trycka på ”bg ”och välja färg och justera ”alpa” åt höger. (Funktionen för bakgrundsfärgs fungerar inte i webbläsaren Egde)

whiteboard_byta_bakgrund_mobilwhiteboard.fi_olika_färg

Låta alla elever svara på en fråga
Låt alla eleverna samtidigt svara på frågor under lektionen. Låt eleverna logga in i klassrummet innan första frågan och sen ha kvar whiteboarden framme i webbläsaren så de snabbt kan få fram den för att svara på en fråga senare under lektionen.

Repetition
Repetera begrepp genom och låta alla elever tänka efter och skriva ner ordet istället för att bara den som är snabb på att räcka upp handen får svara. Alla hinner tänka och får öva sig i att stava ordet rätt.

Hinge point qustions
Man kan använda hinge point questions för formativ bedömning. Vill du veta mer vad Hinge point questions är kan du läsa om det här.

Läxförhör
Eleverna skriver sina svar direkt på whiteborden. Man kan tömma whiteboarden mellan frågorna eller låta eleverna skriva flera svar efter varandra.
I den nuvarande versionen av Whiteboard.fi finns det ingen funktion för att spara elevernas svar men man kan ta en skärmdump på dem om man vill ha tillgång till dem senare.

Träna hörförståelse:
Eleverna kan uppmanas att lyssna efter en eller några få saker när de exempelvis ser på en film och skriva ner på whiteboarden när de hör dem.
Vid en genomgång eller redovisning  kan de få i uppdrag att lyssna efter en viss sorts ord, ett tema, argument eller en tes och skriva ner när de uppmärksammar det.

Redovisa gruppdiskussion
När eleverna diskuterar i grupp kan de skriva noteringar, slutsatser eller liknande i Whiteboard.fi. När de gå med i klassrummet kan de då skriva samtliga gruppmedlemmars namn och läraren kan visa alla gruppers svar och diskutera dem i helklass om man vill.

Brainstorming
När man ska påbörja ett nytt arbetsområde och vill ta reda på vilka förkunskaper eleverna har kan man be dem skriva ner allt de kommer att tänka på och visa svaren på tavlan. Man kan med fördel låta eleverna jobba två och två och skriva i en gemensam whiteboardruta.

Exit-ticket/entrance -ticket
Samla elevernas tankar och frågor

Viktigt att tänka på

Jag tycker inte att man ska ta in ett nytt verktyg eller metod i sin undervisning och låta den/det helt ersätta det man har gjorde tidigare.  Jag tror på variation och alla metoder och verktyg har både möjligheter och begränsningar.
En begränsning med Whiteboard.fi är att det på vissa frågor kan ta lång tid innan eleverna har skrivit ner sina svar vilket kan göra att man tappar elevernas uppmärksamhet och intresse. För att undvika detta kan man tänka på att inte använda verktyget vid varje fråga utan bara där det passar och tidsbegränsa svarstiden när det behövs.
En annan begränsning är att eleverna kan tjuvtitta på andra elevers svar eller fuska på olika sätt vilket är viktigt att tänk på innan man exempelvis använder elevernas svar som underlag för bedömning eller grund för om eleverna har förstått en viss sak.
När jag inte använder Whiteboard.fi men ändå vill stämma av alla elevers kunskaper så ber jag dem ofta skriva ner sitt svar i sina block och så går jag runt och tittat på deras svar. Då har man möjlighet att få mer personlig kontakt med varje elev och man kan ge dem personlig feedback mer diskret. En fördel med Whiteboard.fi är att man snabbare kan ta del av många svar. De elever som inte frivilligt räcker upp handen när man på vanligt vis ställer en fråga till hela klassen kan få visa läraren vad de kan med Whiteboard.fi.  Jag brukar passa på att ge de elever som är lite blyga eller de som får jobba lite extra för att förstå kursinnehållet extra uppmärksamhet/uppmuntran/beröm när skriver rätt svar på sin whiteboard. Det kan räcka med att glatt leende när man ser deras svar dyka upp på min skärm.
Många elever tycker att det är jobbigt att svara på frågor inför läraren om de inte vet att de svarar rätt och då är det viktigt att berätta innan varför man vill att alla elever ska svara och hur svaren/uteblivna svar kommer att hanteras och värderas av läraren. Man kan alltid påminna en gång extra om att man lär sig av att göra misstag, att lektionerna är till för lärande och att eleverna visar att de vill lära sig om de försöker och ställer frågor.

Video instruktion 

I filmen här under kan du se hur man skapar ett klassrum, gå in som elever, ställer en fråga och ser elevernas svar.

Jag har fått tillåtelse från Whiteboard.fi att använda skärmbilder från deras webbsida.

Läs mer:

Har jag undervisat om det eller bara föreläst om det?

Att jag har gått igenom något för mina elever betyder inte att eleverna kan det. Det är en skrämmande tanke och det är ännu mer skrämmande att få bevisat för sig att eleverna faktiskt inte har förstått det jag just har förklarat.Som lärare blir man kanske frustrerad och tänker att ”det har vi ju gått igenom” när man konstaterar att eleverna inte minns saker man har ”gått igenom”. Orsaken till att eleven inte minns kan vara många men en förklaring kan vara just att man ”bara” har berättat/föreläst om…

3 svar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s