Ställa om grupparbeten till fjärrundervisning

Även om det kräver lite jobb för att skapa möjlighet för eleverna att interagera med varandra under fjärrlektioner är det verkligen värt mödan då eleverna behöver den sociala kontakten och ofta lär sig mycket då de arbeta tillsammans. 

online community designI detta inlägg kommer jag kommer jag att fokusera på allmänna pedagogiska tips som är användbara i alla verktyg när man vill arbeta med flera parallella mötesrum eller på annat sätt låta eleverna arbeta tillsammans i mindre grupper. Jag kommer alltså inte att beskriva vad man ska tänka på rent tekniskt eller hur man skapar det som kallas ”breakout rooms” i olika verktyg men du hittar några tips på länkar om det underst i inlägget.
Jag kommer att skriva om förberedelser, instruktioner, rollfördelning, olika sätt att arbeta i grupper och hur du som lärare kan stötta och följa enskilda elever och gruppernas arbete.

Förberedelser

Planera organisering av gruppernas samtalsrum och utrymmet i förväg om inte ditt verktyg kan generera det automatiskt.

Om ditt verktyg inte genererar breakout rooms bör du delge information om gruppindelningen både innan de arbetar i grupperna och i själva grupprummet så att alla vet vilken grupp man tillhör och så att de kan uppmärksamma om någon i gruppen saknas när de är i sitt ”rum”.

När elever samtalar i en mindre grupp kan fler känna sig trygga i att ha sin webbkamera på om ni inte alltid har det. För att öka viljan att de ska sätta på den kan man redan innan lektionen informera dem om att de nästa lektion förväntas  ha sina webbkameror på när ni ska jobba i mindre grupper så att de kan förbereda sig på det.

Instruktioner och rollfördelning

Det är extra viktigt med mötesstruktur med tydlig instruktion om vad de ska göra och varför när eleverna arbetar i digitala möten där du inte har full överblick över deras arbete. Grupperna ska kunna börja arbeta utan att först behöva fundera över vad det är meningen att de skulle göra och vad du menar med olika frågor. Förbered gärna så att varje grupp lätt ha tillgång till instruktionerna och gå gärna igenom dem innan eleverna delas upp i grupper.
jobba-hemma
Om eleverna inte arbetat i breakout rooms tidigare bör du gå igenom hur de ska göra för att hantera tekniken exempelvis hur de byter mellan olika rum, hur de sätter på sin mikrofon, byta bakgrund på sin webbkamera (så man inte ser det rum eleven sitter i), dela skärm, samarbeta i filen och annat som är aktuellt att kunna.

Berätta och visa också hur de kan komma i kontakt med dig som lärare om de har problem med att ansluta till sina rum eller sen när de arbetar i grupperna.

Ge tydlig information om när ni ska återsamlas i den stora gruppen och hur de gör för att komma tillbaka dit. Fundera ut i förväg vad de som är klara innan utsatt tid ska göra medans de väntar in de andra grupperna.

Om deltagarna inte ser varandra blir det extra viktigt med att någon leder samtalet och fördelar ordet. Jag brukar ha olika roller för varje gruppmedlem som jag eller gruppen själva fördelar. Olika samtal kräver olika roller men tänk på att bara använda de roller som behövs för att arbetet ska fungera bättre eller för att eleverna behöver träna en viss förmåga.

lista på roller


Gemensam arbetsyta

Om eleverna ska föra gemensamma anteckning eller arbeta i en gemensam fil behöver det vara tydligt vart de ska göra det och hur eleverna och du hittar anteckningarna efter mötet. De kan exempelvis ha en delad fil, OneNote, White board, chattkanal eller arbeta i sin lärplattform (använd det eleverna är vana vid sedan tidigare). Om verktyget som används har begränsad synknings möjlighet bör en person utses som sekreterare men det är en stor fördel om alla i gruppen kan se det som antecknas live medans de har mötet.

För att underlätta lärarens ”övervakning” av arbetet kan det vara bra att ha tillgång till samtliga gruppers anteckningar på ett lättillgängligt sätt så att man som lärare kan följa deras anteckningar även utan att ansluta till gruppmötet. Fundera över vad som är bäst lösning för dig och eleverna.

Hur ska eleverna interagera?

Fjärrundervisningen erbjuder möjlighet att variera elevinteraktionen. De behöver inte distansha ett traditionellt samtal utan de kan exempelvis diskutera en fråga genom att skriva i en diskussionstråd på samma sätt som man gör i olika former på nätet. Flera lärplattformar har funktioner för detta men man kan även se vilken elev som har skrivit vad i ett delat dokument som eleverna delar med dig och varandra. Du kan då delta i deras diskussion genom att själv göra inlägg med följdfrågor och feedback. Denna form av interaktion behöver inte heller ske under en lektion utan de kan diskutera en fråga inför eller efter en lektion. Fördelen med att låta eleverna skriva istället för att samtala är att eleverna hinner tänka igenom vad de ska skriva och de som hellre skriver än pratar kan få komma fram mer. Som lärare kan man också i efterhand se alla elevers bidrag. Här är det dock viktigt att styra upp hur det ska gå till så att alla verkligen kommer till tals och inte riskera att hamna i situationen ”de andra har redan skrivit det jag skulle skriva”. 
Man kan ge eleverna tillgång till förslag på formuleringar de kan använda för att hålla igång diskussionen som exempelvis:

Jag håller med dig om att… men….
Ett annat exempel är att…
Det jag reagerade på var att… 
Jag undrar om…

Eleverna kan också skriva och kommentera i en gemensam fil för att tillsammans arbeta med att hitta olika saker i en exempeltext som de fått av läraren. Det kan var en debattartikel, en lösning i matematik eller en labbrapport. De kan först arbeta med varsin del av texten och göra kommentarer och markeringar och sedan tillsammans diskutera hela texten för att gemensamt föreslå förbättringar eller peka ut ställen där exempeltexten visar goda exempel på vissa saker som de skulle leta efter som exempelvis formellt språk, referatmarkörer, utförlig förklaring eller stöd för en slutsats.

Man kan arrangera olika typer av rollspel där man exempelvis tänker sig att eleverna är inbjudna till ett radioprogram eller en pod. Detta kräver en annan typ av förberedelse men kan passa bra för redovisningar av olika slag. Om du vill kunna göra en bedömning av det eleven visar under dessa interaktioner kan det vara en bra ide att spela in elevernas samtal om de har redovisningar i flera grupper samtidigt men då bör man ha fått allas godkännande, ta hänsyn till GDPR och se till att filen inte sprids.

Stötta och följa elevernas arbetet

Utse någon i varje grupp som har ansvar för att höra av sig till dig när gruppen behöver hjälp och när de är klara. Vid längre arbete kan det vara bra att de ska göra delavstämningar också så du vet hur långt de har kommit.

Organisera grupperna så att du kan hoppa mellan de olika rummen. I det fysiska klassrummet kan man lätt lyssna på samtalen utan att störa dem genom att stå en bit bort och bara lyssna på samma sätt kan man gå med i ett möte utan kamera för att inte dra för mycket uppmärksamhet till sin närvaro i gruppen.

För att uppmuntra och stötta enskild elever i gruppen har man nu möjlighet att  kommunicera med dem privat via chatten men då måste man vara försiktig så att den kommunikationen inte stör deras deltagande i gruppen. Man kan med fördel skicka dessa personliga meddelanden till dem inför återsamlingen eller i slutet av lektionen. I vissa verktyg kan man lätt påbörja flera sådana meddelanden när man sitter och lyssnar och sedan gå in och skicka iväg dem senare.

3661898[1]Man får vara uppmärksam på att det är svårt att visa uppmuntran och att man är en aktiv lyssnare när man inte kan se varandras ansikte så om ni arbetar utan webbkamera (vilket absolut är att föredra så är det extra viktigt att tilltala personen med namn och att ge verbal feedback. Detta kan vara bra att även uppmärksamma eleverna på så att de tänker på hur de lyssnar och bekräftar varandra i samtalen.

Var uppmärksam på de elever som är i behov av extra stöd och anpassningar och fundera över om det är något särskilt du behöver anpassa eller vara uppmärksam på utöver det vanliga nu när arbetet sker i en annan form.  Ett tips om du har någon elev som har svårt för att komma igång och arbeta eller att ”hoppa mellan olika rum” är att den gruppen eleven tillhör stannar kvar och arbeta i det gemensamma mötet där ni börjar och avslutar lektionen istället för att flytta till ett nytt mötesrum. Då kan också du stanna kvar där tills du ser att den eleven är igång med arbetet.

Jag brukar ibland låta eleverna välja om de vill jobba enskilt, i små grupper eller tillsammans med mig. De som vill kan lämna det gemensamma mötet eller stänga av ljudet och de som vill ha extra förklaringar, kunna diskutera med varandra eller få direkt feedback stannar kvar. På detta sätt kan de som behöver extra stöd få det men de som bara är lite osäkra kan lyssna på vårt samtal samtidigt som de jobbar på själva precis så som många gör när läraren går runt i klassrummet och hjälper enskilda elever och grupper.


Länkar där ni kan läsa vidare:

  • Hur man får alla aktiva i en grupp via arbete i tvärgrupper har jag skrivit om här .
  • Mer information om roller för grupparbete och bilder på dem hittar du här.
  • Breakout rooms i Teams kan du lära dig om i denna video 
    Breakout rooms i Teams utan att använda den inbyggda funktionen kan du läsa om här.
  • Breakout rooms i Google Meet kan du läsa om här och här
  • Breakout rooms i Zoom kan du lära dig om här.
  • Breakout rooms i Adobe Connect kan du läsa om här.

Tipsa mig gärna om du har mer uppdaterade eller fler länktips att dela med dig av.

Relaterade inlägg

Tvärgruppsarbete gör alla aktiva

Man kan använda tvärgrupper på många olika sätt både som en snabb klassrumsaktivitet eller som slutredovisning av ett större arbetsområde. I följande text berättar jag om hur metoden kan användas på olika sätt.

Källhänvisning bilder
Rubrikbild: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Freepik</a> finns på: https://www.freepik.com/free-vector/man-working-telecommuting-inside-house_7576061.htm#page=1&query=online%20meeting&position=36
Bild 1: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by studiogstock / Freepik</a>
Bild 2: https://pixabay.com/illustrations/work-from-home-remote-working-4987741/
Bild 3: Vector Designed by Freepik finns på: https://www.freepik.com/free- vector/telecommuting-concept-with-woman-video-call_7849476.htm
Bild 4: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Freepik</a> finns på: https://www.freepik.com/free-vector/man-working-telecommuting-inside-house_7576061.htm#page=1&query=online%20meeting&position=36

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s