Går feedbacken fram?

Jag har funderat på hur jag kan jobba bättre med formativ bedömning. Ibland dröjer det innan vi testar samma kunskapskrav igen och när vi gör det så vill jag att de ska använda sig av den feedback de fick förra gången vi jobbade med en viss förmåga eller ett visst kunskapskravet. Jag ska testa att låta eleverna själva sammanfatta min feedback på föregående uppgift som en inledande del på nästa uppgift.

Jag tänker att de ska få fundera över frågor likt dessa:

  • Vad gjorde du bra förra gången som du ska göra även nu?
  • Vad lärde du dig av min feedback som du ska tänka på att göra nu?
  • Hur kan du när uppgiften är klar stämma av att du har gjord det du skriver om under punkt ett och två?

Men…

Att det ska vara så svårt att inte tänka men när man ger feeback eller bedömningar till eleven. Man skriver om det som var bra sen kommer det, MEN…
Det lilla ordet kan medföra att det första man sagt/skrivit inte upplevs lika positivt längre. Därför bör man skilja på beröm och påpekanden om felaktigheter och utvecklingsområde så de hamnar i olika meningar. För visst förmedlar följande meningar olika känsla även om innehållet är detsamma.

Utförlig beskrivning av plikt-och konsekvensetik men det blir inte lika tydligt när du beskriver sinnelagsetiken då det saknas exempel

Utförlig beskivning av plikt och konsekvensetik.
Sinnelagsetiken beskiver du inte lika tydligt då det saknas exempel.

Formativ feedback behöver innehålla informationen om vad som kan utvecklas och hur man kan göra det. Då förmedlar man en tro på elevens förmåga och en önskan om att de ska utvecklas.

Utförlig beskrivning av plikt och konsekvens etiken.
Sinnelagsetiken beskriver du inte lika tydligt då det saknas exempel. Du skulle kunna ta något av exempel du skrev på plikt och konsekvensetik och förklara hur man skulle se på dem utifrån sinnelagsetiken. Vad blir rätt och fel att göra då? För att få en utförlig beskrivning så kan du göra som du gjorde så tydligt i exemplet på pliktetiken där du förklarade med exempel hur plikterna kan komma både från religiösa och ickereligiösa ”lagar”.