Pedagogik

På mina prov får man ställa frågor

Jag minns ångesten och osäkerheten jag kände när jag själv var elev och hade skriftliga prov. Hade jag fått med allt? Var det detta läraren var ute efter? Paniken när man läste en fråga och fick totalt hjärnsläpp och inte mindes någonting fast man vet att man kunde det för 20 minuter sedan. Det värsta var när man hade uppfattat frågan på ett annat sätt än vad läraren hade tänk och därmed skrivit ”fel svar” fast man hade kunnat det rätta svaret om man bara hade vetat att det var det läraren ville veta.

Ett prov ska visa läraren vad eleverna kan och då måste man konstruera provsituationen så att eleverna faktiskt kan visa det.

När jag har delat ut ett skriftligt prov så påminner jag mina eleverna om att de får be om hjälp och att jag gärna tittar på deras svar och berättar om de har missat något.

Går feedbacken fram?

Jag har funderat på hur jag kan jobba bättre med formativ bedömning. Ibland dröjer det innan vi testar samma kunskapskrav igen och när vi gör det så vill jag att de ska använda sig av den feedback de fick förra gången vi jobbade med en viss förmåga eller ett visst […]