Pedagogik

Men…

Att det ska vara så svårt att inte tänka men när man ger feeback eller bedömningar till eleven. Man skriver om det som var bra sen kommer det, MEN… Det lilla ordet kan medföra att det första man sagt/skrivit inte upplevs lika positivt längre. Därför bör man skilja på beröm och […]