Flipped classroom

Jag vill sprida goda exempel och inspiration om hur man på olika sätt kan använda sig av flippad undervisning. Här hittar du alla de inlägg jag har skrivit om detta.

Flipped classroomflippad_blooms_taxonomi_002
Här hittar du en definition och beskrivning av den pedagogiska metoden flipped classroom/flippad undervisning.

Flipp tips
Här kan du läsa om vad man ska tänka på för att lyckas med flippad undervisning

Flippa_001Flippad undervisning, en ofta missförstådd metod som vi behöver lyfta och sprida. Varför är det inte fler som flippar sin undervisning och hur kan vi ändra på det?

Skärminspelning med Screencast-O-Matic – Steg för steg bild_till_inlägg
Här hittar du steg för steg instruktion med bilder i hur du gör en egen inspelning av det du har på din skärm. Perfekt verktyg för att göra filmer av dina powerPoints som du kan användas för att flippa undervisningen.

Mina bästa tips – skärminspelning
Här hittar du som är nybörjare på skärminspelning tips och råd.

Edpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer edpuzle
Här visar jag hur du kan lägga in frågor i filmer som du flippar. Eleverna måste svara på dem direkt i filmen och du kan se en sammanställning av deras svar innan nästa lektion.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter
Tyvärr finns inte Zaption kvar längre =(

Zaption – använd film för att synliggöra elevernas lärande
Tyvärr finns inte Zaption kvar längre =(