Formativ undervisning

Här hittar du inlägg om hur jag arbetar formativt.

Har jag undervisat om det eller bara föreläst om det? Hur kan man görtänka från pexelsa för att få information om vad ALLA eleverna lär sig när man föreläser för dem?

whiteboard_new_class_pilWhiteboard.fi – instruktioner och tips
Jag beskriver steg för steg hur man använder verktyget som gör att eleverna kan svara på lärarens frågor på digitala whiteboards och läraren kan se samtliga svar i realtid på sin skärm. Inga konton behövs och läraren behöver inte förbereda något i verktyget innan lektionen =)

Seminarium
Ett sätt att examinera och lära.tvärgrupp

Tvärgruppsarbete gör alla aktiva  
En form av grupparbete där alla blir delaktiga.

På mina prov får man ställa frågor
Jag beskriver hur jag gör för att få reda på vad mina elever kan vid traditionella prov.

EDpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmeredpuzle
Här kan du lära dig hur du lägger i frågor i en film så eleverna kan svar på dem (och få direkt respons beroende på svar) när de ser filmen och du kan se deras svar och förbereda nästa lektion efter elevernas behov och frågeställningar.

Lär känna eleven vid kursstart inte vid kursslut

Samtalsmall som jag använder vid kursstart för att lära känna eleverna vid kursens början.

Fördelar med att låta eleverna göra film i undervisningen reclearn
Jag berättar om  hur elevers lärande, motivation och kreativitet ökar när de får göra film och hur den kan användas vid bedömning.

Går feedbacken fram?
Hur gör man för att eleven ska ta till sig feedback?

Synliggör lärandet vid filmvisning med Edpuzzle live modeEdpuzzle_go_live_
Här kan du lära dig om en ny funktion i Edpuzzle som gör att du kan ställa frågor och får svar från samtliga elever när ni ser på film tillsammans.

Engagera, aktivera och lära tillsammans
Exempel på hur man får elever att aktivt lära tillsammans.