Formativ undervisning

Här samlar jag inlägg om hur jag arbetar formativt.

Har jag undervisat om det eller bara föreläst om det? Hur kan man göra för att få information om vad ALLA eleverna lär sig när man föreläser för dem?

Seminariumgroup of chairs stands at a table as an arrow
Ett sätt att examinera och lära.

Tvärgruppsarbete gör alla aktiva  En form av grupparbete där alla blir delaktiga.

På mina prov får man ställa frågor
Jag beskriver hur jag gör för att få reda på vad mina elever kan vid traditionella prov.

Engagera, aktivera och lära tillsammans
Exempel på hur man får elever att aktivt lära tillsammans.

Lär känna eleven vid kurs start inte vid kurs slut

Samtalsmall som jag använder vid kursstart för att lära känna eleverna vid kursens början.

Går feedbacken fram?
Hur gör man för att eleven ska ta till sig feedback?

EDpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer
Här kan du lära dig hur du lägger i frågor i en film så eleverna kan svar på dem (och få direkt respons beroende på svar) när de ser filmen och du kan se deras svar och förbereda nästa lektion efter elevernas behov och frågeställningar.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Edpuzzle live mode
Här kan du lära dig om en ny funktion i Edpuzzle som gör att du kan ställa frågor och får svar från samtliga elever när ni ser på film tillsammans.

Whiteboard.fi – instruktioner och tips
Jag beskriver steg för steg hur man använder verktyget som gör att eleverna kan svara på lärarens frågor på digitala whiteboards och läraren kan se samtliga svar i realtid på sin skärm. Inga konton behövs och läraren behöver inte förbereda något i verktyget innan lektionen =)