IKT för lärande

Digitala verktyg kan användas för att öka lärandet och förbättra undervisningen.

Checklista för tydlig PowerPointchecklista
Ladda ner en lista med tips på hur du gör dina presentationer tydliga.

Utforma din PowerPoint/Google presentation olika beroende på användningsområdehur-ska-presentationen-anvandas-gronTips på vad du kan tänka på när du gör en PowerPoint/presentation som ska användas på en lektion, som lärresurs eller för att spela in en filmad genomgång.

edpuzle

EDpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer
Med detta verktyg kan du se när eleverna gjort läxan och vad de har svarat till de frågor du har gjort i en film.

Att ställa om gruppsamtal/grupparbeten till fjärrundervisningjobba-hemma
En samling om tips för hur man jobbar med breakout rooms när man har fjärrundervisning.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Edpuzzle live modeEdpuzzle_go_live_
Använd Edpuzzle när ni tittar på en film i klassrummet. Eleverna kan besvara frågor som läraren har lagt in i filmen.

Fördelar med att låta eleverna göra film i undervisningen 
reclearn
Jag skriver om hur elevers lärande, motivation och kreativitet ökar när de får göra film

bild_till_inläggSkärminspelning med Screencast-O-Matic – Steg för steg  Här hittar du steg för steg instruktion med bilder i hur du gör en egen inspelning av det du har på din skärm. Perfekt verktyg för att göra filmer av dina PowerPoints som du kan användas för att flippa undervisningen.

Mina bästa tips – skärminspelning´skärinspelning 2
Hur hittar du som är nybörjare på detta tips på hur du gör en skärminspelning utan att göra de vanliga misstagen.

Whiteboard.fi – instruktioner och tipswhiteboard_new_class_pil
Jag beskriver steg för steg hur man använder verktyget som gör att eleverna kan svara på lärarens frågor på digitala whiteboards och läraren kan se samtliga svar i realtid på sin skärm. Inga konton behövs och läraren behöver inte förbereda något i verktyget innan lektionen =)

3D modeller i Word och PowerPoint3D_fler_bilder_med_bild_markerad
Med 3D modellerna som finns att hämta till Word och PowerPoint kan man visa allt från dinosaurier till örats anatomi. Jag visar hur du infogar och redigerar modeller och hur du gör dem rörliga med animationerna i PowerPoint.

Prezi i undervisningenprezi
Elever kan samarbeta och ta hjälp av att se varandras arbete då man gör presentationer i en gemensam Prezi.

Zaption stänger ner! Jag väljer att fokusera på vad jag har lärt mig inte vad jag missar
Dagens teknik förändras snabbt. Det tillkommer ständigt nya program och tjänster med fantastiska möjligheter men tyvärr så försvinner också verktyg och program ibland.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter
Tyvärr finns inte Zaption kvar längre =(

Zaption – använd film för att synliggöra elevernas lärande
Tyvärr finns inte Zaption kvar längre =(