Att ställa om gruppsamtal/grupparbeten till fjärrundervisning

Elever lär sig mycket när de får möjlighet att resonera och arbeta tillsammans med andra i par eller i mindre grupper. När vi har fjärrundervisning blir det ännu viktigare att kunna få interagera med andra och mindre grupper gör att alla elever kan bli mer aktiva i samtalen. Vi ska alltså inte ställa in par/gruppsamtal utan bara ställa om. Det går inte att göra som man brukar i klassrummet då fjärr- och distansundervisning erbjuder nya utmaningar och möjligheter för par och gruppsamtal.  I detta inlägg kommer jag inte att beskriva vad man ska tänka på rent tekniskt eller hur man skapar det som kallas ”breakout rooms” i olika verktyg men du hittar några tips på länkar om det underst i inlägget. I denna text kommer jag istället att fokusera på allmänna pedagogiska tips som är användbara i alla verktyg när man vill arbeta med flera parallella mötesrum.
Jag kommer att skriva om förberedelser, instruktioner, rollfördelning, olika sätt att arbeta i grupper och hur du som lärare kan stötta och följa enskilda elever och gruppernas arbete. Läs mer