Tutorials

Här hittar du de tutorials/instruktioner jag har skapat.

Skärminspelningsverktyget Screencast-O-Matic
Verktyget används för att spela in det som sker på din skärm och din röst/bild.

Utforma din PowerPoint/Google presentation olika beroende på användningsområde
Tips på vad du kan tänka på när du gör en PowerPoint/presentation som ska användas på en lektion, som lärresurs eller för att spela in en filmad genomgång.

Mina bästa tips – skärminspelning
En samling av tips för dig som vill testa att göra skärminspelning och vill undvika att göra de vanligaste misstagen.

Eduzzle- Steg för steg hur du gör interaktiva filmer
Verktyg där du kan lägga in frågor till din film som eleverna ska besvara när de ser filmen

Att ställa om gruppsamtal/grupparbeten till fjärrundervisning
Vad ska man tänka på när man ställer om gruppsamtal/grupparbete till fjärrundervisning och de begränsningar och möjligheter som det innebär.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Edpuzzle live mode
Beskrivning av en ny funktion i Edpuzzle där du kan använda Edpuzzle live i klassrummet.

Whiteboard.fi – instruktioner och tips
Jag beskriver steg för steg hur man använder verktyget som gör att eleverna kan svara på lärarens frågor på digitala whiteboards och läraren kan se samtliga svar i realtid på sin skärm. Inga konton behövs och läraren behöver inte förbereda något i verktyget innan lektionen =)

3D modeller i Word och PowerPoint
Med 3D modellerna som finns att hämta till Word och PowerPoint kan man visa allt från dinosaurier till örats anatomi. Jag visar hur du infogar och redigerar modeller och hur du gör dem rörliga med animationerna i PowerPoint.

Zaption
Verktyg som tyvärr inte finns kvar längre